FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC-CULTURISME

 

La Federació Catalana de Físic-Culturisme, és una entitat jurídica amb plena capacitat de treball pel cumpliment dels seus fins, amb patrimoni propi i independent dels seus associats.

 

 

La Federació Catalana de Físic-Culturisme és una entitat d'utilitat pública, la qual cosa comporta el reconeixement dels beneficis que l'ordenament jurídic concedeix amb caràcter general a aquestes entitats i més específicament a les reconegudes per les mateixes en la llei de l'Esport.

 

 

La Federació Catalana de Físic-Culturisme no admet cap tipus de discriminació, per ella o per els seus membres, per raó de naixement, raça, sexe, opinió o per qualsevol altre condició circunstàncies personals o socials.

 

 

La Federació Catalana de Físic-Culturisme a més de la seva activitat pròpia de govern, administració, gestió, organització i reglamentació esportiva, exerceix sota la coordinació i tutela de la Direcció General de l'Esport.

 

 

ORGANIGRAMA

 

President: 
Vicepresident:

Tresorer: 
Secretari: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal/Delegada Territorial Girona: 
Vocal/Delegada Territorial Tarragona: 
Vocal/Delegat Territorial Barcelona: 
Vocal/Delegat Territorial Lleida:

 

 

Sr. Enric Torrent i Mendez
Sr. Frederic Lafuente Brandez
Sr. Luis Angel Urrutia Oroz
Sr. Manuel Muñoz Santillana
Sr. Miquel De Haro Muñoz
Sra. María Alba Garcia Pubill
Sra. Maria Victoria Luque Espinosa
Sra. Divina Monegro Sanchez
Sra. Brigida Millan Salinas
Sr. Jordi Torrent i Mendez
Sr. Jose Luis Belmonte Martinez.